Tallers de recuperació de voluminosos

Tots els residus voluminosos que Mestral recull de cases particulars, empreses, administracions, etc. o que els ciutadans porten directament a les nostres naus, es separen entre recuperables i no recuperables.
Tots aquells que tenen un elevat potencial de reparació i reutilització, es destinen al taller corresponent (roba, electrodomèstics o fusteria) on seran manipulats i arrenjats per poder tornar a posar-se a la venda com a objectes de segona mà.
Així, a partir dels residus voluminosos, es compleix amb dos objectius molt importants, formar a aquelles persones en risc d'exclusió sociolaboral i allargar la vida útil dels productes evitant que acabin a l'abocador.


Informació relacionada