Ecoparc de Ciutadella

L’Ecoparc de Ciutadella de Menorca, estŕ en funcionament des de l’any 2000 com a una instal·lació municipal per a la recollida selectiva de residus. L’Ajuntament de Ciutadella va posar en marxa aquesta instal·lació on els ciutadans poden portar aquells residus que generen a casa i que pel seu volum, quantitat o perillositat, no tenen un contenidor específic de recollida al carrer. Els serveis que es presten des de l’Ecoparc són:
- Atenció, informació i acompanyament dels usuaris.
- Registre de dades de funcionament
- Oferir una solució a la destinació final dels residus perillosos d’origen domčstic i als residus voluminosos, com a alternativa a la seva recollida en massa
- Valorització i reutilització dels residus
- Sensibilització i educació ambiental al servei de tots els ciutadans
- Visites guiades a grups d’escolars


Informació relacionada