Gestió de Residus d’Aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

El Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus, obre un nou camí per a la gestió d'aquesta tipologia de residus, i Mestral és gestor autoritzat pel Govern de les Illes Balears per la seva recollida, transport i emmagatzematge.
Com tots sabem, els electrodomèstics aporten solucions a problemes de la vida quotidiana i faciliten la comunicació i desenvolupament tecnològic, però un cop ja no serveixen o els canviem per altres amb més prestacions, es converteixen en residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), que són perillosos ja que contenen infinitat de substàncies diferents, la majoria tòxiques.
Quan un residu d’aparell elèctric i electrònic arriba a Mestral es classifica entre si és reutilitzable o no. Els no reutilitzables es separen segons la seva tipologia i es procedeix a un primer procés de descontaminació, que consisteix en extreure els components perillosos per evitar que siguin abocats al medi. Segons l’aparell s’extrauran piles, fluorescents, tòners i tintes, olis, CFC’s,... Un cop han passat aquest primer procés de descontaminació es paletitzen i són enviats a un gestor final autoritzat, que l’acaba de descontaminar i en separa tots els seus components pel seu posterior reciclatge
I pel que fa als beneficis de la reutilització podem assegurar que:
- Millora l’ús dels recursos i evita la generació de nous residus,
- prevé la contaminació atmosfèrica, de sòls i d’aigües,
- ofereix electrodomèstics de qualitat a preus assequibles, i
- crea ocupació per a col·lectius en risc d'exclusió.
Mestral, majoritàriament, es dedica a la reutilització d’aparells de línia blanca, és a dir, neveres, rentadores, congeladors, forns i cuines.


Informació relacionada