Viver “Arbres d’Algendar”

El Viver “Arbres d’Algendar” és un centre de producció primària, que s’ha posat en marxa durant l’any 2006 i es troba a Ciutadella, al Camí de les Capelletes.
La producció es basa en arbres de fruita local i també planta forestal autòctona. L’ús exclusiu de varietats autòctones de l’illa és el tret més diferenciador del Viver “Arbres d’Algendar”. Aquest fet és una garantia de l’èxit del cultiu; les varietats tradicionals estan millor adaptades a les condicions ambientals de l’illa. A banda de tot açò, també suposa la conservació d’un patrimoni etnobotànic i genètic important.
La planta forestal segueix tot el seu procés, des de la reproducció fins la venda, en el mateix viver, però en la frutícola la formació de la planta es finalitza al Barranc d’Algendar, a les finques d’Es Canaló i s’Aranjassa.