Compostatge casolà

Mestral, mitjançant un conveni amb el Consorci de Residus de Menorca, des de l’any 2004 porta a terme campanyes sobre compostatge casolà als vuit municipis de l’illa.
A partir de sessions teòriques i pràctiques, els participants aprenen les regles bàsiques per a compostar els seus propis residus orgànics i així contribuir a la gestió dels residus de Menorca.
Un cop acabat el curs, els participants que s’animin a compostar tenen garantida l’atenció posterior per part de Mestral per ajudar-los a solucionar qualsevol problema que pugui sorgir durant el procés de compostatge.