Mestral en Xarxa

Mestral està en contacte continu amb altres entitats que porten a terme experiències similars a l’Estat Espanyol, participant en diversos xarxes d’economia social com ara:
- AERESS (Associació de recuperadors d’economia solidària)
- REAS (Estatal i Balears, Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària)
En aquest apartat podem destacar l’organització per part de Mestral de l’assemblea anual d’AERESS 2004, que es va realitzar el mes de juliol a la nau de Mestral Ciutadella.
En l’àmbit de les Illes Balears, Mestral manté un estret vincle de treball amb la Fundació Deixalles que té seu a Palma de Mallorca i delegacions a Sòller, Felanitx, Calvià, Llevant i Eivissa. Periòdicament es mantenen reunions entreilles que permeten conèixer l’estat dels diferents projectes que es porten a terme per cada entitat i delegació, així com per establir un pla de treball comú i orientar les línies bàsiques sobre els eixos que ens uneixen, com per exemple els residus voluminosos i els RAEEs (residus d’aparells elèctrics i electrònics).


Informació relacionada