SERVEIS

SERVEIS

Mitjançant els materials que els ciutadans ens donen, iniciem el procés de recollida, preparació per a la reutilització i comercialització dels objectes. Tot aquest procés es realitza en els tallers de formació prelaboral, on els participants (usuaris de RMI, persones beneficiàries d’una beca de Càritas, TBC, etc.)  aprenen competències bàsiques i hàbits laborals i obtenen uns ingressos per cobrir necessitats bàsiques, a més de rebre formació en competències transversals.

TALLER DE ROBA

Rebem la roba en bosses procedents dels contenidors de recollida selectiva. La roba serà triada, seleccionada, classificada i aquella que es pugui reutilitzar es durà a les botigues de roba de segona mà Mestral.

En casos de primera necessitat la roba es lliura gratuïtament al sol·licitant sota el criteri d’una treballadora social (vals de Càritas per adquirir la roba a les botigues, de manera gratuïta). La varietat i la qualitat de les peces de roba que s’hi pot trobar , força gran, depèn de les entrades.

El triatge de la roba consisteix a llevar les peces que ja no són reutilitzables ni recuperables (peces rompudes, tacades, sabates molt emprades o sense parella, etc.) La principal destinació de la roba és la reutilització com a roba de segona mà a Menorca, ja sigui com a val pe a persones que en tenen necessitat, o venda a les nostres botigues. També es fan trameses de roba ja triada i roba original que no s’ha tingut la capacitat de tractar a una empresa d’inserció de Càritas Barcelona.

Actualment a aquest taller hi ha 1 monitora responsable del taller i 4 treballadors d’incerció.

TALLER DE FUSTERIA I RESTAURACIÓ DE MOBLES

Els mobles que són vells o antics es duen al taller de restauració de mobles. Allà s’inicia el procés que consisteix a decapar (normalment tots arriben pintats) , tractar el corc aplicant un producte insecticida, rascar, aplicar tapaporus i finalment aplicar a tot el moble una mà de cera o pintura que el protegirà i li donarà l’acabat final. Els mobles restaurats es venen a les botigues de Mestral.

En el taller de fusteria també es fabriquen parts dels mobles que s’han de restaurar i que estan en mal estat (potes, motllures, acabats,…), es fan petites reparacions a mobiliari abans de treure’ls a la botiga i es fabriquen mobles nous. La llenya que amprem com a primera matèria en aquest taller és recuperada (de somiers, de palets de transport, etc.). També recuperem frontisses, poms, pestells, etc… del mobiliari que no podem reutilitzar.

Actualment el taller té contractat a 1 monitor.

BOTIGA SOLIDÀRIA

La botiga és el resultat de la feina en equip: la nostra, a través dels diferents tallers i la dels ciutadans i ciutadanes que ens han donat els objectes i materials que ens permeten tirar endavant el projecte. A les nostres botigues podeu trobar diversitat d’objectes i curiositats de segona mà: mobles restaurats, electrodomèstics, mobles, roba, joguines, llibres, plats i olles, objectes decoratius, i mil coses més.

També hi podeu trobar productes de Comerç Just per a consumir productes que venen d’enfora d’una forma justa i solidària, respectant drets humans i el medi ambient.

Comprant a Mestral esteu participant a tirar endavant el projecte d’inserció social i laboral de Càritas. Els ingressos generats amb les vendes ens serveixen per al propi manteniment econòmic del projecte i per a les ajudes socials (compra de materials, pagament dels sous dels monitors, ajudes als participants, etc.).

Actualment tenim contractats a 4 dependents i 1 treballadora d’inserció.

SERVEI DE RECOLLIDES I ENTREGUES I TALLER DE MAGATZEM

El taller de transport i magatzem dona suport a la resta de tallers.

Aquest taller és el que reb tot el material de les donacions (tant d’entrades directes que la gent ens port a Mestral, com el que recollim amb el camió). Una vegada entra la mercaderia, es pesa tot i es registra a la nostra base de dades, segons el protocol establert.

El responsable del taller ha de realitzar les tasques de: control logístic (entregues i recollides de camió, control del programa informàtic), organització del magatzem, valoració de materials, recollida de roba dels contenidors, etc. Així mateix, el xòfer, junt amb el seu operari, és l’encarregat de les entregues i recollides a particulars de mobles i voluminosos de Mestral.

També hi ha un encarregat de la recollida dels 40 contenidors de roba ubicats a tots els municipis de Menorca.

Actualment, al servei de transport i magatzem hi ha contractats 3 xòfers, 2 encarregats de magatzem i 3 treballadors d’inserció.

TALLER MESTRAL MENORCA

mestral@caritasmenorca.org

CIUTADELLA
971 38 62 79
C/ Fusters P. 37
MAPA »

MAÓ
971 35 14 13
Carretera de l’Aeroport s/n – Maó
MAPA »

Mestral es un projecte impulsat i gestionat per

© Mestral Menorca 2018