CREIX L’ACTIVITAT DE LES EMPRESES D’INSERCIÓ DE LES ILLES BALEARS

Les dades de l’activitat de les empreses d’inserció de les Illes Balears posen de manifest el creixement de la seva activitat, tant en volum d’ingressos com de creació de llocs de feina.

La memòria de 2023 de les empreses d’inserció recull les dades de 5 empreses d’inserció i d’economia solidària actives associades a la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears):

  • Benfet Serveis i Manteniment, promoguda per Projecte Home Balears
  • Deixalles Inserció i Triatge, promoguda per Fundació Deixalles
  • Deixalles Serveis Ambientals, promoguda per Fundació Deixalles
  • Eines x Inserció, promoguda per Càritas Mallorca
  • Mestral Inserció i Medi Ambient, promoguda per Càritas Menorca

Les empreses d’inserció tenen per objecte la integració i la formació sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social com a trànsit a l’ocupació ordinària, a través de la realització d’itineraris d’inserció personalitzats mitjançant activitats econòmiques de producció de bens i serveis.

Les activitats econòmiques que desenvolupen les empreses d’inserció a Mallorca, Menorca i Eivissa són:

Benfet Serveis i Manteniment (Mallorca)Jardineria, neteja i gestió de mercadets
Deixalles Inserció i Triatge (Mallorca)Gestió de personal per al tractament de residus
Deixalles Serveis Ambientals (Mallorca i Eivissa)Recollida i tractament de mobles, electrodomèstics i roba, i gestió de deixalleries Fabricació d’articles d’upcycling i confecció de peces de vestir i complements Neteja, conservació i manteniment Serveis de personal
Eines x Inserció (Mallorca)Recollida, tractament i comercialització de roba recuperada
Mestral Inserció i Medi Ambient (Menorca)Recollida i comercialització de mobles, electrodomèstics i roba Fabricació i reparació de mobles i bicicletes Viver ecològic, productes de comerç just i escola de restauració

Les dades més representatives de l’activitat de les empreses d’inserció de les Illes Balears en 2023 han estat:

DADES ECONÒMIQUES

Ingressos:

  • Ingressos conjunts de 5.286.469 €, amb un increment del 18% en relació a 2022, dels quals el 85% corresponen a facturació per serveis i el 15% a subvencions.

Retorn econòmic a les administracions:

Les empreses d’inserció permeten que persones passives perceptores de prestacions passin a ser cotitzants actives, generant un retorn econòmic en forma d’impostos i cotitzacions (Seguretat Social, IRPF, IVA i altres impostos) i d’estalvis en prestacions.

  • Retorn econòmic conjunt a les administracions de 1.916.511 €, amb un increment del 38% en relació a 2022, la qual cosa suposa un 222% de les subvencions públiques rebudes.
  • El retorn social anual mitjà per persona treballadora d’inserció a jornada completa és de 11.408 €, del qual el 47% corresponen a les cotitzacions de l’empresa a la Seguretat Social i el 35% a l’IVA.

DADES SOCIALS

  • 225 llocs de treball, dels quals 168 amb contracte d’inserció, amb un increment del 34% en relació a 2022.
  • 25 persones que han finalitzat el contracte o l’itinerari d’inserció s’han inserit en el mercat laboral ordinari (el 54%).

Aquestes dades posen de manifest que els itineraris d’inserció que desenvolupen les empreses d’inserció amb les seves activitats econòmiques són una eina útil en favor de la inserció laboral de persones en situació de dificultat, contribuint a la cohesió social.

Per a més informació:

Contacte: Antoni Aguiló (Mestral Inserció i Medi Ambient): 682 854 991

Documentació adjunta:

Memòria empreses d’inserció Illes Balears 2023 i cartes de serveis

Trobada Confederal d’Economia Social de Càritas: “Reptes del present i del Futur”

Els passats 28,29 i 30 de maig es va celebrar a la Casa San José d’El Escorial, Madrid, la Trobada Confederal d’Economia Social “Reptes del present i del Futur”. La trobada estava dirigida a agents de l’Economia Social de Càritas, principalment empreses d’inserció, centres especials d’ocupació i altres empreses socials. El triple objectiu de la trobada era compartir experiències, ampliar informació sobre temes d’interès comú i identificar els reptes i oportunitats del moment actual de l’Economia Social.

Taula inaugural de la trobada: Natalia Peiro, Juan Antonio Pedreño – Sra. Amparo Merino Segovia i Rafael López

La trobada va començar amb una taula inaugural a càrrec de Natalia Peiro, Secretària General de Càritas Espanyola, Juan Antonio Pedreño , President de la Confederació Empresarial Espanyola d’Economia Social (CEPES), i Sra. Amparo Merino Segòvia, Secretària Estat Economia Social. Va ser moderada per Rafael López , President de Faedei / Federació d’Associacions Empresarials d’Empreses d’Inserció.

Després de la benvinguda a les persones participants, Natalia Peiró va destacar l’avanç que havia experimentat l’Economia Social en Càritas generant ocupació per a persones en situació d’exclusió, que no poden accedir al mercat laboral ordinari. En 2023 s’han creat 1.543 llocs d’inserció, 2.348 persones han millorat la seva ocupabilitat i 405 persones han accedit al mercat laboral després del seu pas per aquestes iniciatives d’economia social. Per part seva, la Secretària d’Estat Economia Social, Sra. Amparo Merino, va manifestar l’interès del Govern per visibilitzar i fer valdre amb totes les seves forces l’Economia Social. Com a mostra d’això, va afirmar, el Ministeri ha creat aquesta secretaria d’Estat, ha posat en funcionament el consell de foment de l’Economia Social i han aprovat Estratègia Espanyola d’Economia Social 2023-2027, a més de l’Avantprojecte de Llei. En l’àmbit europeu, Espanya ha liderat un any, primera resolució de Nacions Unides impulsada pel nostre país. “Hem avançat molt, però queda molt per fer”, va concloure. El President de CEPES, Sr. Juan Antonio Pedreño, també va destacar el moment tan important que està experimentant l’Economia social i els valors que identifiquen a aquest model empresarial, que constitueix un complement fonamental i necessari al sistema econòmic tradicional, que posa en el centre a les persones i al benestar col·lectiu.

Daniel Rodríguez, de la Fundació Foessa, durant la seva presentació.

Taula Context: La jornada va continuar amb una Mesa Context, moderada per Xaro Castelló, de la Fundació Tots Units de Càritas Sogorb Castelló. Daniel Rodríguez de Blas, de la Fundació FOESSA, va fer una interessant exposició sobre com tenir un treball ja no és garantia de benestar, a causa de factors que han anat sorgint en el mercat laboral que afecten sempre les capes més desfavorides de la nostra societat. Una de les conclusions més a tenir en compte és que, a pesar que tenim menys taxa d’atur, les dades conclouen en què l’ocupació ja no protegeix. Desocupació de llarga durada, parcialitat no desitjada, treballadors pobres -1 de cada 3 persones pobres tenen ocupació- o el fet que 2,5 milions de persones són pobres malgrat treballar són dades reveladores d’una nova situació laboral que demana buscar nous horitzons.

Manuel Alegre, Professor Dret del Treball de la Universitat de València, es va centrar en el context legal de l’Economia Social i Elena Novillo Coordinadora de l’àrea Economia Social i Solidària d’Economistes sense Fronteres en el context econòmic, analitzant els reptes i desafiaments de les empreses d’inserció. Al·ludint també a l’Estratègia Espanyola d’Economia Social 2023-2027 com una gran oportunitat, va fer un recorregut pels sectors estratègics i emergents del mercat laboral, el qual, continua sent precari i amb un alt percentatge de temporalitat i parcialitat.

La trobada va transcórrer el dimecres 29 de maig amb la intervenció d’Eduardo Ortega, responsable d’Economia Social de Càritas Espanyola, que va presentar els Reptes de l’Informe d’Economia Social 2023, amb diverses propostes d’anàlisis i reflexió sobre els llocs d’inserció i les persones que els ocupen, els sectors que generen més ocupació, la situació posterior de les persones que han realitzat itinerari en aquestes empreses, motius de desocupació després de finalitzar el seu itinerari o la dependència de les subvencions entre altres temes. La seva intervenció va donar pas a un torn de treball de reflexió per grups.

Grups de reflexió: Un total de 7 grups van estar treballant i elaborant conclusions sobre diferents temàtiques entorn de l’Economia Social: Perfils de les persones. Ocupabilitat o productivitat. Durada de l’itinerari versus durada del contracte. Causes de la no finalització de l’itinerari. Incorporació al mercat laboral ordinari. Equilibri en temps que es destina a la formació i a la producció. Contractació pública i reserva de mercat, entre altres. Posteriorment, va haver-hi una posada en comú de tots els grups i elaboració de conclusions.

Espai de formació i diàleg. Moderat per Toni Aguiló, Coordinador d’Economia Social de Càritas Menorca, va comptar amb les intervencions de José Manuel Pérez, Cap Servei de la Subdirecció General Polítiques Actives. I María Segurado, de l’Equip Incidència de Càritas Espanyola que es va centrar en els aspectes relacionats amb estrangeria.

Experiències Significatives. Espai moderat per Eduardo Ortega (Economia Social Càritas Espanyola) en el qual els i les presents van poder conèixer diferents aspectes de quatre iniciatives triades a càrrec dels seus representants: Alicia Dalt de Gizartelur , empresa d’inserció promoguda per Càritas Bilbao. Jordi Tarridas, de Ecosol, empresa d’inserció de Càritas Girona. Antonio Costa, de l’empresa d’inserció A todo Trapo de Càritas Zaragoza i Eva Rabasco d’Eh Laboras ! (CD Múrcia).

Una altra economia és possible?: En aquest espai que va precedir a la clausura i que va ser moderat per Dalila Robayo – Gerent de Carinsertas (Càritas Huesca), es van revisitar conceptes inspiradors com l’Economia del Bé Comú, de la mà de Paco Álvarez (Associació Espanyola Economia del Bé Comú) amb al·lusions al seu fundador, Christian Felber, que ens va recordar a tots els presents els valors d’aquest model d’economia basats en la dignitat humana, la solidaritat, la cooperació i la responsabilitat ecològica.

Félix Miguel Sánchez, Director de l’Àrea d’Acció Social de Càritas Espanyola i Ana Heras, coordinadora de l’equip d’Economia Solidària, resumeixen les conclusions de la jornada.

Per part seva, Lucas Hunter, d’Empreses amb propòsit – BLab Spain va explicar com la seva organització està promovent canvis en el nostre sistema econòmic amb el compromís de tots els actors de la societat per a transformar l’economia global a través de l’empresa, impulsant estàndards per a gestionar l’impacte, certificant, comunicant, promovent polítiques públiques i el treball en xarxa local, regional i global. Carlos de la Figuera de la Fundació Arizmendiarrieta, va parlar del model inclusiu participatiu d’empresa, basat en els valors de la seva organització sorgida de la iniciativa de cristians laics vinculats a l’Experiència Cooperativa de Mondragón.

La trobada va complir amb la seva missió, reforçar els llaços i el compromís de les persones assistents amb l’aposta de Càritas per l’economia social, per les empreses i les iniciatives que generen canvis en les vides de persones que necessiten una oportunitat. Una economia al servei de les persones és possible.