EDUCACIÓ

Part del nostre treball ho realitzen els nostres participants en els tallers de formació laboral. Així aprenen una professió i obtenen ingressos.

El Programa d’Accions per l’Ocupació organitza diferents accions formatives encaminades a millorar les competències i capacitats de les persones que atenem a Càritas i que ja tenen uns mínims de capacitats assolides, predisposició per la feina, necessitats bàsiques cobertes.

Aquestes formacions, les coordinen els tècnics de Càritas (Servei d’Orientació Laboral), qui és qui deriva als alumnes i els formadors són voluntaris de Càritas.

Entre els diferents cursos que fem, podem destacar:

Taller de cuidadors bàsic
Taller de cuina
Curs de jardineria
Curs d’horticultura
Curs de cambrera de pisos (formació en el lloc de feina)

mestral@caritasmenorca.org

CIUTADELLA
971 38 62 79
C/ Fusters 37

MAÓ
971 35 14 13
Ctra. de l’Aeroport s/n