Les vendes de Comerç Just a Espanya en 2022 van aconseguir els 146 milions d’euros

Més de la meitat de la població espanyola vol conèixer si els productes que compra estan lliures d’explotació laboral infantil i si s’ha respectat el medi ambient en la seva elaboració.

146 milions d’euros va ser la facturació obtinguda pels productes de Comerç Just al nostre país durant 2022, la qual cosa suposa un increment lleu (1,3%) respecte a l’any anterior. Aquest és la principal dada de l’informe “El Comerç Just a Espanya 2022” publicat avui i elaborat per la Coordinadora Estatal de Comerç Just, amb finançament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. A més, la publicació inclou els resultats d’una enquesta sobre les motivacions de la ciutadania espanyola davant els impactes ambientals i socials de les seves compres.

“En un context de crisi econòmica i augment de la inflació, mantenir el volum de vendes i fins i tot incrementar-lo lleument, és una mostra de la fidelitat que genera el Comerç Just tant entre la ciutadania com entre les empreses”, ha explicat Alberto Abad, president de la Coordinadora Estatal de Comerç Just.

Amb aquesta xifra global, el consum mitjà per habitant en Comerç Just durant 2022 al nostre país va ser de 3,08 euros. Es tracta d’una quantitat similar a la del 2021 i que es manté allunyada de les xifres registrades en altres països europeus.

Prop del 80% de les vendes de Comerç Just es va produir en supermercats i grans superfícies. El segon espai de consum d’aquests productes és el sector d’hostaleria, restauració i servei d’àpats amb una quota de mercat del 13,7%. En tercer lloc, la ciutadania compra els articles de Comerç Just en establiments al detall, entre els quals destaquen les botigues especialitzades de Comerç Just, la facturació del qual ha estat en 2022 de 4,58 milions d’euros, la qual cosa suposa un descens lleuger (d’uns 127.000 euros) respecte a l’any anterior. El consum de Comerç Just en altres establiments al detall com a herbolaris o botigues de productes ecològics, ha sofert un major descens en aquest últim exercici.

Per productes, prop del 96% de les vendes de Comerç Just són d’alimentació. I dins d’aquest bloc, el cacau i els dolços continuen sent els productes estrella, seguits del cafè. Aquests 3 productes generen una mica més del 90% de la facturació. En la categoria d’articles que no són d’alimentació destaquen la roba i el tèxtil que, en l’últim any, han augmentat les seves vendes en 1,3 milions d’euros. “La demanda i venda de roba i tèxtils de Comerç Just estan creixent molt ràpidament”, ha assegurat A. Abat.

Les motivacions de la població davant el Comerç Just

L’informe “El Comerç Just a Espanya 2022” inclou els resultats de l’enquesta realitzada per l’equip de ClicKoala sobre les motivacions i hàbits de la ciutadania en relació amb el consum. D’una banda, l’enquesta conclou que el 69% de la població afirma fer la compra habitualment en supermercats i hipermercats. Amb relació a hàbits de compra sostenibles, el 14% afirma comprar productes ecològics, mentre que 1 de cada 10 persones (11%) consumi productes de Comerç Just.

D’altra banda, en consultar per les preocupacions de consumidors i consumidores, l’enquesta recull que la societat espanyola mostra un nivell d’interès significatiu pels impactes socials, humans i mediambientals de les seves compres. Un 39% de la població enquestada manifesta el seu interès per comprar productes de Comerç Just. Una proporció que augmenta en preguntar per aspectes essencials que garanteix el Comerç Just. Així, el 54% de la població vol saber si els productes que adquireix no han estat elaborats amb explotació laboral infantil, mentre que el 53% de la població vol saber si s’ha cuidat el medi ambient. En la segmentació per edats, l’enquesta conclou que la població de més de 55 anys és la que mostra un major interès per aquests aspectes.

Finalment, l’enquesta analitza la influència de les certificacions ecològiques i socials en les compres. La principal conclusió és que els segells que avalen el compliment de criteris ambientals o socials són en general poc coneguts. Només 12 certificacions, en concret les ecològiques, són conegudes entre el 30% i el 40% de la població. La resta dels segells pels quals s’ha consultat, com per exemple els de Comerç Just, només són coneguts per menys del 20% de la ciutadania. No obstant això, els qui coneixen aquestes certificacions mostren un nivell alt de confiança en elles i és un aspecte que afavoreix la seva decisió de compra

D’on venen els productes de Comerç Just

El mercat de Comerç Just del nostre país es proveeix de la producció de 162 cooperatives i organitzacions de 50 països d’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. Els països amb els quals hi ha un major volum comercial en la xarxa de Comerç Just són el Perú, l’Índia, Uganda i l’Equador.

El cafè és el producte amb una procedència més àmplia. Àfrica és la principal regió productora de cafè de Comerç Just que proveeix el nostre mercat. Per part seva, el cacau de Comerç Just que gaudim al nostre país procedeix de 15 països, principalment d’Amèrica Llatina (República Dominicana, Bolívia, el Perú i l’Equador), i de Costa d’Ivori.

La roba, articles tèxtils i complements de Comerç Just procedeixen en la seva gran majoria d’Àsia i, especialment, de l’Índia, Bangladesh i Turquia.

L’informe “El Comerç Just a Espanya 2022” està disponible aquí