La CECJ (Coordinadora estatal de Comerç Just) publica una guia que analitza els principals segells de Comerç Just.

La publicació pretén ajudar als consumidors/as davant els dubtes sobre com i qui garanteix que els productes compleixen els principis de Comerç Just.

Davant la crisi ecològica i social, cada vegada més persones són conscients de l’impacte del seu consum.

La Coordinadora Estatal de Comerç Just ha elaborat l’edició en castellà de la “Guia internacional de certificacions de Comerç Just”, una publicació que pretén facilitar al públic consumidor i a professionals la comprensió dels principals segells que identifiquen als productes de Comerç Just i ofereixen garanties del compliment dels seus principis. Davant la crisi ecològica i social, cada vegada més persones són conscients de l’impacte que el seu consum té a escala humana, econòmica i mediambiental, i decideixen actuar a través d’una compra més responsable.

Davant això, la Guia internacional de certificacions de Comerç Just pretén facilitar la identificació dels productes que realment són de Comerç Just i evitar la confusió davant la proliferació d’altres selles de desenvolupament sostenible o d’iniciatives d’empreses multinacionals. La guia també està dirigida a professionals del sector i organismes públics, amb la finalitat de facilitar la decisió de compra o licitació d’aquests productes.

Els segells de Comerç Just són elements identificatius (logotips) impresos en l’envàs del producte i que certifiquen que en la seva elaboració s’han complert els 10 principis fonamentals. D’aquesta manera, les certificacions reforcen la credibilitat per part de la ciutadania en el Comerç Just i afavoreixen la seva visibilitat.A més, constitueixen una eina important per a aconseguir els objectius que persegueix aquest moviment: generar canvis en el comerç per a aconseguir una major justícia econòmica, garantir el respecte dels Drets Humans i laborals, i la protecció del medi ambient.

La Guia analitza les 8 principals certificacions de Comerç Just existents en el mercat internacional. De cadascuna d’elles descriu les seves característiques principals, els criteris econòmics, socials, de governança i mediambientals que avaluen, els requisits exigits i les mesures de control que duen a terme. La publicació es completa amb una anàlisi de les iniciatives més destacades de l’anomenat Comerç Just “local”, és a dir, aquelles dutes a terme en diferents països que adopten els valors del Comerç Just a l’elaboració i distribució de productes dins de cada país.

Finalment, la Guia examina alguns segells de desenvolupament sostenible i iniciatives promogudes per les multinacionals. La Guia internacional de segells de Comerç Just ha estat elaborada per la Plataforma Francesa de Comerç Just, Fair Word Project, FairNess i Fòrum Fairer Handel.

L’edició en castellà ha comptat amb finançament de la Comissió Europea, en el marc del projecte Trade Fair Live Fair, la guia es pot descarregar a www.comerciojusto.org