Foment de l’ocupació en fruticultura ecològica i recuperació de varietats locals

Finalització del curs de promoció de l’ocupació en fructicultura ecològica de Arbres d’Algendar amb el suport de “Huella social Bankia”.

“Arbres d’Algendar” és una iniciativa de Càritas Diocesana de Menorca que té per objectiu la inserció soci-laboral de persones en risc d’exclusió social mitjançant la recuperació i cultiu d’arbres fruiters de varietats tradicionals de Menorca que en el transcurs dels últims anys ha sofert una clara reculada deguda a l’entrada de varietats foranes.

A més compta amb un viver que produeix aquests arbres fruiters, a més d’espècies forestals autòctones. Tota la producció és ecològica -Càritas és soci de l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Menorca i membre del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica – i baix estrictes controls de qualitat (CBPAE).

Aquest projecte, posa al servei de les persones variades eines que els permeten millorar les seves condicions: formació, experiència, habilitats, etc. a l’hora de trobar i mantenir una ocupació.

En el cas de Menorca, veiem en l’agricultura ecològica com a sector econòmic emergent per a creació d’ocupació. La innovació i la qualitat han de ser una constant en la producció agrària ecològica. Per això, la formació és imprescindible de cara a tirar endavant una activitat agrària d’èxit.

El projecte ofereix formació per a la introducció a l’agricultura ecològica i treballa la capacitació en competències i habilitats bàsiques seguint una metodologia d’itineraris integrats, desenvolupant accions d’orientació, formació teorico-pràctica i acompanyament a la inserció laboral, amb el suport d’un monitor i una educadora social.

Des dels programes d’ocupació es tracta de facilitar les condicions d’accés de les persones al mercat de treball.

Durant 2020 i gràcies a la col·laboració del programa en-acción de Bankia, una persona ha participat d’aquesta formació, que ha valorat satisfactòriament, tant l’experiència formativa com el coneixement d’un entorn natural com el del Barranc d’Algendar, i l’augment de la possibilitat d’inserció en el món laboral en aprendre un ofici amb alt percentatge de demanda, pel caràcter ecològic, sent Menorca reserva de la biosfera.

Càritas acompanyarà a 8.000 persones enguany per a millorar el seu accés a l’ocupació gràcies al Fons Social Europeu

Es destinen gairebé 13 milions de € a secundar més de 400 projectes d’inserció i formació soci-laboral en 57 Càritas Diocesanes.

Càritas Espanyola acaba de resoldre la convocatòria corresponent a 2021 del Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social (POISES) cofinançat pel Fons Social Europeu i que està dotat amb un pressupost total de 12.887.643,37 euros.

D’aquest important volum de recursos, 6.024.447,26 euros es destinen a projectes d’itineraris d’inserció soci-laboral per a persones vulnerables; altres 5.688.508,96 euros a accions de formació; i els 1.174.687,15 euros restants a projectes d’economia social, fonamentalment empreses d’inserció.

Aquests recursos, que formen part de la convocatòria del POISES 2020-23 i el desenvolupament del qual es coordina a través de l’Equip d’Economia solidària i Ocupació de Caritas Espanyola, permet donar suport als programes d’ocupació, formació i economia social de 57 Càritas Diocesanes de tota Espanya.

Participants i activitats

L’objectiu marcat per Càritas per a 2021 a través del Programa Operatiu permetrà acompanyar entorn de 4.000 participants en Itineraris d’inserció soci laboral, altres 3.800 en accions de formació i 160 més en les empreses d’inserció.

Els resultats esperats són la realització de 381 cursos de formació soci-laboral, 57 projectes d’itineraris d’inserció i 33 empreses secundades.

Els recursos del Fons Social Europeu que Càritas ve manejant des de l’any 2000 permet donar suport a l’accés al món laboral de col·lectius en risc d’exclusió social i valoren l’ocupació com el millor mitjà per a avançar cap a l’autonomia personal i la inclusió.