Acord de col·laboració entre Moda Re- i Declathlon

El mes de juny passat, Decathlon i Càritas a través del projecte Moda re- van signar un acord de col·laboració per a impulsar el projecte d’economia circular “Segona Vida” de la companyia. D’aquesta manera, a partir d’ara, totes dues organitzacions treballaran com a col·laboradors per a la gestió del reciclatge de residus tèxtils de les seves botigues i per a oferir als seus clients esportistes l’oportunitat de donar una segona vida a les seves peces usades.

La companyia, que gràcies als contenidors de reciclatge a les seves botigues ha recollit des de 2018 més de 293.000 quilograms de residus tèxtils i de calçat, vol sensibilitzar als clients esportistes de la importància de brindar una segona vida al seu material esportiu en desús, alhora que impulsa la inserció laboral, la formació, l’educació, la capacitació i el progrés dels col·lectius beneficiaris a través de Moda re-.

“En Decathlon fa anys que treballem molt intensament per a acostar els beneficis de l’esport a tots els nostres clients de manera sostenible. Per a això comptem amb una forta i marcada estratègia de sostenibilitat que contempla diferents iniciatives en l’àmbit de l’economia circular. Per això, la subscripció d’aquest acord amb una entitat com a Moda re-, que treballa en pro de la sensibilització de la població local en relació amb la reutilització i el reciclatge de tèxtils i calçat i anar de la mà d’ells per a la gestió del nostre projecte “Segona Vida” és una doble satisfacció”, ha assenyalat Íñigo García, líder de Desenvolupament Sostenible de Decathlon Espanya.

“Per a Moda re- el reforç de l’acord amb Decathlon és un pas important que permet consolidar l’opció d’augmentar les xifres de recollida. D’aquesta manera, continuarem evitant que la roba usada vagi a abocador, permetent la seva reutilització i reciclatge, prioritzant la jerarquia de residus. Aquesta aliança, posa de manifest que quan existeix sinergia entre dues entitats implicades amb el medi ambient, els resultats són òptims”, ha destacat Albert Alberich.

Amb aquest projecte, Decathlon vol sensibilitzar als clients esportistes de la importància de brindar una segona oportunitat al seu material esportiu en desús.
Per part seva, Moda re- serà l’encarregada de gestionar de manera integral els residus dels contenidors presents en els centres Decathlon. Des de la recollida, classificació, reutilització, reciclatge, donació social fins a la venda dels quilograms de tèxtil i calçat dipositats pels clients.

Font: Moda Re-; Nota de premsa

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA DE 2020 DE LA XARXA D’ECONOMIA ALTERNATIVA I SOLIDÀRIA

Un any més presentam la memòria de la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears), amb la que volem informar de les activitats desenvolupades i donar resposta al compromís de transparència i de rendiment de comptes davant la societat.

REAS Balears és una xarxa d’entitats que treballa per potenciar l’economia solidària com a instrument per avançar cap a una societat més justa i sostenible formada actualment per 16 organitzacions de les Illes Balears, entre les quals hi ha dues entitats de Menorca: Càritas i la seva empresa d’inserció Mestral Inserció i Medi Ambient.

2020 ha estat un any difícil, marcat per la pandèmia i les seves conseqüències sanitàries, laborals, socials i econòmiques. Però les crisis ofereixen noves oportunitats, i l’economia solidària ha pogut mostrar que aquí i ara existeixen alternatives de producció i consum que tenen cura de les persones i de l’entorn i contribueixen a la diversificació econòmica i a la producció local.

En 2020 REAS Balears ha crescut amb la incorporació com a sòcies de tres entitats: Bauma Altres Perspectives S. Microcoop., Kanostra Habitatge Cooperatiu i Ecotxe Som Moviment S. Coop. En conjunt, malgrat les dificultats, les entitats sòcies han implicat un col·lectiu de prop de 1.500 persones, entre persones treballadores (449) i voluntàries (1.039), i el moviment econòmic conjunt ha estat de 17.421.654 €.

REAS Balears està integrada a REAS Red de Redes de Economía Solidaria, xarxa de xarxes sectorials i territorials formada per 865 organitzacions amb presència a 15 comunitats autònomes. En conjunt, més de 50.000 persones estan vinculades a organitzacions de REAS Red de Redes, 24.888 com a contractades, amb uns ingressos anuals de 987 milions d’euros. En 2020 REAS Red de Redes ha celebrat el seu 25è aniversari, ja que es va crear en 1995.

A la memòria de REAS Balears s’inclou una presentació de l’entitat i de la seva gestió, i una descripció de les actuacions dutes a terme en 2020, estructurades a partir dels sis objectius que treballam:

1.  Donar continuïtat al treball en xarxa amb REAS Red de Redes, Tercer Sector Social, Fiare i La Vida Al Centre.

2. Reivindicar les empreses d’inserció.

3. Enfortir l’economia solidària a través de l’entrada de noves iniciatives i empreses i del foment de la formació

4. Impulsar el mercat social, conjuntament amb altres organitzacions, com a eina per al foment de l’economia social.

5. Promoure les clàusules socials i el consum responsable entre les administracions.

6. Treballar per impulsar les polítiques públiques de foment de l’economia social.

De 2020 volem destacar: la incorporació com a sòcies de tres noves entitats (Bauma, Kanostra i Ecotxe), la defensa del paper en favor de la cohesió social de les empreses d’inserció i la difusió de la seva activitat, amb l’elaboració de vídeos i d’una publicació sobre contractació pública social, la participació en accions formatives, l’impuls del Mercat Social i la implicació en l’organització de la II setmana de les economies transformadores, i el treball en xarxa amb nous àmbits com La Vida Al Centre, procés col·lectiu per enfortir el teixit social i articular i donar respostes des de la societat civil a la crisi social i econòmica que afrontam.

Des de l’àmbit institucional volem destacar la interlocució amb la Direcció General d’Economia Social de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern, l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) i el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. Especialment volem destacar i posar en valor la signatura entre els grups polítics del Consell de Mallorca i Mercat Social del Pacte per al foment de l’economia social i solidària i el desenvolupament local.

Un any més, hem posat en nostre granet d’arena per contribuir a avançar cap a un model econòmic que situï en el centre la sostenibilitat de la vida, les cures i el be comú, ara més necessari que mai.

Entitats associades a REAS Balears en l’actualitat:

Informe POISES Càritas 2020: 9.706 persones beneficiades per les ajudes en el pitjor moment de la pandèmia

Informe POISES Càritas 2020: 9.706 persones beneficiades per les ajudes en el pitjor moment de la pandèmia

Durant l’any 2020, Càritas Espanyola, a través de 57 Càritas Diocesanes distribuïdes per tot el territori espanyol, ha desenvolupat quatre grans programes per a lluitar contra la pobresa i l’exclusió social en l’àmbit de l’ocupació. Tot això en el marc del Programa Operatiu d’Inclusió Social i d’Economia Social (POISES) i amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

Han estat 9.706 persones (3.746 homes i 5.960 dones) amb dificultats d’accés a l’ocupació les que s’han vist beneficiades per les accions desenvolupades. D’elles, 1.678 han aconseguit accedir a una ocupació en el difícil context de 2020. Per a això, s’han invertit un total 11.690.378.75 € en quatre programes desenvolupats:

  • Itineraris Integrats per a la Inserció Sociolaboral
  • Formació per a la Inserció Sociolaboral
  • Generació i consolidació d’ocupació en les empreses d’Economia Social
  • Moda Re-: Reciclem roba, inserim persones.
OperacióParticipants en les operacions durant 2020Despesa executada
Itineraris Integrats per a la Inserció Sociolaboral7.268 participants de 49 projectes d’Itineraris5.250.121€
Formació per a la Inserció Sociolaboral3.514 persones van iniciar una de les 314 accions formatives4.960.323€
Oportunitats d’ocupació inclusiva des de l’Economia Social179 participants en llocs d'inserció en 26 empreses1.192.903€
Moda re-: Reciclem roba, inserim
persones
33 empreses d’inserció413.975€

  9.706 participants                                  11.817.322€

Principals característiques de cada operació

Itineraris Integrats per a la Inserció Sociolaboral

L’objectiu és millorar el nivell d’ocupabilitat de les persones que estan en situació d’exclusió social que acudeixen als nostres serveis mitjançant el desenvolupament d’un itinerari consensuat amb cada persona, en el qual es treballen diferents aspectes orientats a la recuperació d’habilitats socials i laborals necessàries per a la cerca i manteniment d’una ocupació.

Formació per a la Inserció Sociolaboral

L’objectiu és millorar la capacitació de les persones en situació d’exclusió que acudeixen als nostres serveis i que d’aquesta manera adquireixin la qualificació que acrediti que compten amb els coneixements, destreses, habilitats i entrenaments necessaris per a adequar-se a les exigències del mercat laboral en diferents sectors.

Oportunitats d’ocupació inclusiva des de l’Economia Social

Càritas impulsa la creació d’empreses d’inserció, cooperatives, centres especials d’ocupació i altres iniciatives de l’economia social amb l’objectiu de generar ocupació per a persones en situació d’exclusió.

Aquests llocs de treball es generen com a processos de millora de l’ocupabilitat en un entorn laboral real en els quals les persones amb contracte d’inserció poden desenvolupar les seves competències laborals i personals mitjançant l’acompliment d’un treball. Es tracta d’un pont cap al mercat laboral normalitzat on s’aprèn a treballar treballant, de tal manera que reben una formació i acompanyament que es desenvolupa al llarg de tota la durada del seu contracte de treball, buscant la adaptabilitat més gran per a la seva inserció en el mercat de treball ordinari després del seu pas per l’empresa.

Moda re-: Reciclem roba, inserim persones

Moda re- un una Cooperativa d’Iniciativa Social que va prendre forma jurídica el 3 de març de 2020 i que en els seus inicis estava integrada per 28 entitats d’Economia Social (A 2021 ja són 41).

Els objectius que persegueix l’operació són consolidar les iniciatives integrants de Moda re- per a contribuir a la inclusió laboral i social de persones en situació o risc d’exclusió social així com contribuir a l’economia solidària i circular mitjançant la sensibilització de la població en matèria de sostenibilitat mediambiental i social mitjançant el reciclatge del residu tèxtil i la reutilització de roba.

Pots descarregar-te l’Informe POISES 2020 aquí