Informe POISES Càritas 2020: 9.706 persones beneficiades per les ajudes en el pitjor moment de la pandèmia

Informe POISES Càritas 2020: 9.706 persones beneficiades per les ajudes en el pitjor moment de la pandèmia

Durant l’any 2020, Càritas Espanyola, a través de 57 Càritas Diocesanes distribuïdes per tot el territori espanyol, ha desenvolupat quatre grans programes per a lluitar contra la pobresa i l’exclusió social en l’àmbit de l’ocupació. Tot això en el marc del Programa Operatiu d’Inclusió Social i d’Economia Social (POISES) i amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

Han estat 9.706 persones (3.746 homes i 5.960 dones) amb dificultats d’accés a l’ocupació les que s’han vist beneficiades per les accions desenvolupades. D’elles, 1.678 han aconseguit accedir a una ocupació en el difícil context de 2020. Per a això, s’han invertit un total 11.690.378.75 € en quatre programes desenvolupats:

  • Itineraris Integrats per a la Inserció Sociolaboral
  • Formació per a la Inserció Sociolaboral
  • Generació i consolidació d’ocupació en les empreses d’Economia Social
  • Moda Re-: Reciclem roba, inserim persones.
OperacióParticipants en les operacions durant 2020Despesa executada
Itineraris Integrats per a la Inserció Sociolaboral7.268 participants de 49 projectes d’Itineraris5.250.121€
Formació per a la Inserció Sociolaboral3.514 persones van iniciar una de les 314 accions formatives4.960.323€
Oportunitats d’ocupació inclusiva des de l’Economia Social179 participants en llocs d'inserció en 26 empreses1.192.903€
Moda re-: Reciclem roba, inserim
persones
33 empreses d’inserció413.975€

  9.706 participants                                  11.817.322€

Principals característiques de cada operació

Itineraris Integrats per a la Inserció Sociolaboral

L’objectiu és millorar el nivell d’ocupabilitat de les persones que estan en situació d’exclusió social que acudeixen als nostres serveis mitjançant el desenvolupament d’un itinerari consensuat amb cada persona, en el qual es treballen diferents aspectes orientats a la recuperació d’habilitats socials i laborals necessàries per a la cerca i manteniment d’una ocupació.

Formació per a la Inserció Sociolaboral

L’objectiu és millorar la capacitació de les persones en situació d’exclusió que acudeixen als nostres serveis i que d’aquesta manera adquireixin la qualificació que acrediti que compten amb els coneixements, destreses, habilitats i entrenaments necessaris per a adequar-se a les exigències del mercat laboral en diferents sectors.

Oportunitats d’ocupació inclusiva des de l’Economia Social

Càritas impulsa la creació d’empreses d’inserció, cooperatives, centres especials d’ocupació i altres iniciatives de l’economia social amb l’objectiu de generar ocupació per a persones en situació d’exclusió.

Aquests llocs de treball es generen com a processos de millora de l’ocupabilitat en un entorn laboral real en els quals les persones amb contracte d’inserció poden desenvolupar les seves competències laborals i personals mitjançant l’acompliment d’un treball. Es tracta d’un pont cap al mercat laboral normalitzat on s’aprèn a treballar treballant, de tal manera que reben una formació i acompanyament que es desenvolupa al llarg de tota la durada del seu contracte de treball, buscant la adaptabilitat més gran per a la seva inserció en el mercat de treball ordinari després del seu pas per l’empresa.

Moda re-: Reciclem roba, inserim persones

Moda re- un una Cooperativa d’Iniciativa Social que va prendre forma jurídica el 3 de març de 2020 i que en els seus inicis estava integrada per 28 entitats d’Economia Social (A 2021 ja són 41).

Els objectius que persegueix l’operació són consolidar les iniciatives integrants de Moda re- per a contribuir a la inclusió laboral i social de persones en situació o risc d’exclusió social així com contribuir a l’economia solidària i circular mitjançant la sensibilització de la població en matèria de sostenibilitat mediambiental i social mitjançant el reciclatge del residu tèxtil i la reutilització de roba.

Pots descarregar-te l’Informe POISES 2020 aquí