PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA DE 2020 DE LA XARXA D’ECONOMIA ALTERNATIVA I SOLIDÀRIA

Un any més presentam la memòria de la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears), amb la que volem informar de les activitats desenvolupades i donar resposta al compromís de transparència i de rendiment de comptes davant la societat.

REAS Balears és una xarxa d’entitats que treballa per potenciar l’economia solidària com a instrument per avançar cap a una societat més justa i sostenible formada actualment per 16 organitzacions de les Illes Balears, entre les quals hi ha dues entitats de Menorca: Càritas i la seva empresa d’inserció Mestral Inserció i Medi Ambient.

2020 ha estat un any difícil, marcat per la pandèmia i les seves conseqüències sanitàries, laborals, socials i econòmiques. Però les crisis ofereixen noves oportunitats, i l’economia solidària ha pogut mostrar que aquí i ara existeixen alternatives de producció i consum que tenen cura de les persones i de l’entorn i contribueixen a la diversificació econòmica i a la producció local.

En 2020 REAS Balears ha crescut amb la incorporació com a sòcies de tres entitats: Bauma Altres Perspectives S. Microcoop., Kanostra Habitatge Cooperatiu i Ecotxe Som Moviment S. Coop. En conjunt, malgrat les dificultats, les entitats sòcies han implicat un col·lectiu de prop de 1.500 persones, entre persones treballadores (449) i voluntàries (1.039), i el moviment econòmic conjunt ha estat de 17.421.654 €.

REAS Balears està integrada a REAS Red de Redes de Economía Solidaria, xarxa de xarxes sectorials i territorials formada per 865 organitzacions amb presència a 15 comunitats autònomes. En conjunt, més de 50.000 persones estan vinculades a organitzacions de REAS Red de Redes, 24.888 com a contractades, amb uns ingressos anuals de 987 milions d’euros. En 2020 REAS Red de Redes ha celebrat el seu 25è aniversari, ja que es va crear en 1995.

A la memòria de REAS Balears s’inclou una presentació de l’entitat i de la seva gestió, i una descripció de les actuacions dutes a terme en 2020, estructurades a partir dels sis objectius que treballam:

1.  Donar continuïtat al treball en xarxa amb REAS Red de Redes, Tercer Sector Social, Fiare i La Vida Al Centre.

2. Reivindicar les empreses d’inserció.

3. Enfortir l’economia solidària a través de l’entrada de noves iniciatives i empreses i del foment de la formació

4. Impulsar el mercat social, conjuntament amb altres organitzacions, com a eina per al foment de l’economia social.

5. Promoure les clàusules socials i el consum responsable entre les administracions.

6. Treballar per impulsar les polítiques públiques de foment de l’economia social.

De 2020 volem destacar: la incorporació com a sòcies de tres noves entitats (Bauma, Kanostra i Ecotxe), la defensa del paper en favor de la cohesió social de les empreses d’inserció i la difusió de la seva activitat, amb l’elaboració de vídeos i d’una publicació sobre contractació pública social, la participació en accions formatives, l’impuls del Mercat Social i la implicació en l’organització de la II setmana de les economies transformadores, i el treball en xarxa amb nous àmbits com La Vida Al Centre, procés col·lectiu per enfortir el teixit social i articular i donar respostes des de la societat civil a la crisi social i econòmica que afrontam.

Des de l’àmbit institucional volem destacar la interlocució amb la Direcció General d’Economia Social de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern, l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) i el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. Especialment volem destacar i posar en valor la signatura entre els grups polítics del Consell de Mallorca i Mercat Social del Pacte per al foment de l’economia social i solidària i el desenvolupament local.

Un any més, hem posat en nostre granet d’arena per contribuir a avançar cap a un model econòmic que situï en el centre la sostenibilitat de la vida, les cures i el be comú, ara més necessari que mai.

Entitats associades a REAS Balears en l’actualitat: