CREIX L’ACTIVITAT DE LES EMPRESES D’INSERCIÓ DE LES ILLES BALEARS

Les dades de l’activitat de les empreses d’inserció de les Illes Balears posen de manifest el creixement de la seva activitat, tant en volum d’ingressos com de creació de llocs de feina.

La memòria de 2023 de les empreses d’inserció recull les dades de 5 empreses d’inserció i d’economia solidària actives associades a la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears):

  • Benfet Serveis i Manteniment, promoguda per Projecte Home Balears
  • Deixalles Inserció i Triatge, promoguda per Fundació Deixalles
  • Deixalles Serveis Ambientals, promoguda per Fundació Deixalles
  • Eines x Inserció, promoguda per Càritas Mallorca
  • Mestral Inserció i Medi Ambient, promoguda per Càritas Menorca

Les empreses d’inserció tenen per objecte la integració i la formació sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social com a trànsit a l’ocupació ordinària, a través de la realització d’itineraris d’inserció personalitzats mitjançant activitats econòmiques de producció de bens i serveis.

Les activitats econòmiques que desenvolupen les empreses d’inserció a Mallorca, Menorca i Eivissa són:

Benfet Serveis i Manteniment (Mallorca)Jardineria, neteja i gestió de mercadets
Deixalles Inserció i Triatge (Mallorca)Gestió de personal per al tractament de residus
Deixalles Serveis Ambientals (Mallorca i Eivissa)Recollida i tractament de mobles, electrodomèstics i roba, i gestió de deixalleries Fabricació d’articles d’upcycling i confecció de peces de vestir i complements Neteja, conservació i manteniment Serveis de personal
Eines x Inserció (Mallorca)Recollida, tractament i comercialització de roba recuperada
Mestral Inserció i Medi Ambient (Menorca)Recollida i comercialització de mobles, electrodomèstics i roba Fabricació i reparació de mobles i bicicletes Viver ecològic, productes de comerç just i escola de restauració

Les dades més representatives de l’activitat de les empreses d’inserció de les Illes Balears en 2023 han estat:

DADES ECONÒMIQUES

Ingressos:

  • Ingressos conjunts de 5.286.469 €, amb un increment del 18% en relació a 2022, dels quals el 85% corresponen a facturació per serveis i el 15% a subvencions.

Retorn econòmic a les administracions:

Les empreses d’inserció permeten que persones passives perceptores de prestacions passin a ser cotitzants actives, generant un retorn econòmic en forma d’impostos i cotitzacions (Seguretat Social, IRPF, IVA i altres impostos) i d’estalvis en prestacions.

  • Retorn econòmic conjunt a les administracions de 1.916.511 €, amb un increment del 38% en relació a 2022, la qual cosa suposa un 222% de les subvencions públiques rebudes.
  • El retorn social anual mitjà per persona treballadora d’inserció a jornada completa és de 11.408 €, del qual el 47% corresponen a les cotitzacions de l’empresa a la Seguretat Social i el 35% a l’IVA.

DADES SOCIALS

  • 225 llocs de treball, dels quals 168 amb contracte d’inserció, amb un increment del 34% en relació a 2022.
  • 25 persones que han finalitzat el contracte o l’itinerari d’inserció s’han inserit en el mercat laboral ordinari (el 54%).

Aquestes dades posen de manifest que els itineraris d’inserció que desenvolupen les empreses d’inserció amb les seves activitats econòmiques són una eina útil en favor de la inserció laboral de persones en situació de dificultat, contribuint a la cohesió social.

Per a més informació:

Contacte: Antoni Aguiló (Mestral Inserció i Medi Ambient): 682 854 991

Documentació adjunta:

Memòria empreses d’inserció Illes Balears 2023 i cartes de serveis