REAS BALEARS presenta el segon informe de seguiment dels contractes reservats per a programes d’ocupació protegida

EVOLUCIÓ NEGATIVA EN ELS IMPORTS ADJUDICATS PER PART DEL GOVERN:  ES NECESSITA UN NOU IMPULS PER APROFITAR EL MARC NORMATIU FAVORABLE

La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears) fa seguiment de la contractació pública social i proposa millores per afavorir l’activitat econòmica de les empreses d’inserció a les quals representa. Les empreses d’inserció, regulades per la llei 44/2007, tenen per objecte la integració i la formació sociolaboral de persones en situació d’exclusió social com a trànsit a l’ocupació ordinària, a través de la realització d’activitats econòmiques de producció de béns i serveis.

Concretament, REAS Balears analitza els contractes reservats d’institucions de les Illes Balears per a programes d’ocupació protegida (empreses d’inserció i/o centres especials d’ocupació d’iniciativa social); la finalitat dels quals és promoure l’accés a l’ocupació de les persones amb discapacitat i en situació o risc d’exclusió social, facilitant l’accés dels programes d’ocupació protegida a la contractació pública.

REAS Balears va presentar públicament el 5 de juliol de 2022 un informe de seguiment dels contractes reservats del Govern de les Illes Balears entre juliol de 2017 i març de 2022.

Ara, en aquest segon informe de seguiment de la contractació pública social, s’analitzen els contractes reservats adjudicats en 2022 per part de les diferents institucions de les Illes Balears: Govern, consells insulars i ajuntaments.

A més dels resultats més rellevants dels contractes reservats analitzats, l’informe inclou propostes de millora en les quals és necessari insistir per avançar en la contractació pública social aprofitant el marc normatiu favorable. Tant a nivell europeu, com estatal i també a les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa existeix normativa sobre contractació pública que contempla la reserva de contractes per a empreses d’inserció i centres especials d’ocupació d’iniciativa social.

És ben hora que es millori l’aplicació de la normativa sobre contractes reservats en favor de l’activitat de les empreses d’inserció i de la seva contribució a la inclusió i la cohesió social.

RESULTATS

En el cas del Govern de les Illes Balears, en 2022 s’han adjudicat 20 contractes o lots reservats a programes d’ocupació protegida per un import de 1.478.842 €, la qual cosa representa el 0,25% dels imports adjudicats en tot tipus de contractes.

L’evolució anual dels contractes reservats adjudicats pel Govern de les Illes Balears mosta que no segueix el ritme desitjat: