Moda-Re a Menorca

Moda-Re a Menorca

A Menoca, el projecte Mestral fa anys que treballa en la reutilització de la roba. Aquest model ha anat evolucionant al llarg del temps, fent un salt important en els darrers anys. Així, a finals de 2013 es van instal·lar arreu de l’illa els primers contenidors per a la recollida selectiva de roba, que actualment són 40, fet que ens ha permès augmentar quantitats i professionalitzar la gestió d’aquest residus, fomentant la contractació de persones en risc d’exclusió.

Així, els nous contenidors acosten la reutilització de la roba a la població i, alhora, permeten potenciar el taller de roba aconseguint els objectius socials, laborals i mediambientals que Càritas persegueix per tal d’afavorir a les persones que es troben en major vulnerabilitat.

Al taller, ubicat a Mestral Maó, la roba es descarrega, es tria, classifica i es prepara per a la reutilització a les diferents botigues solidàries: dues a Maó, una a Ferreries, una a Es Mercadal i dues a Ciutadella, on venem la roba i altres objectes de segona mà. Aquestes funcionen gràcies a la imprescindible ajuda dels més de 100 voluntaris. Els ingressos obtinguts en les vendes d’aquesta roba, es destinent a l’acompanyament i inserció sociolaboral de persones desfavorides.

En els darrers anys, amb la i nstal·lació de contenidors, la quantitat de roba recollida ha passat del voltant de les 130 tones/any (2012) a més de 300 tones el darrer any. Actualment, al taller de roba hi ha 4 persones amb contractes d’inserció, i una altra persona també a una de les botigues solidàries.