Nous cursos de formació en fusteria i operari de punt de venda

Durant el mes de setembre hem iniciat dos cursos de formació i promoció de l’ocupació mitjançant el projecte Mestral, Economia Social i Solidària, participants 12 alumnes, 6 en cada curs.

Amb una durada d’una mica més de 3 mesos, aquestes formacions busquen millorar l’ocupabilitat de persones en situació de desocupació, a més de la formació específica, que es divideix en formació teòrica i pràctica, els participants reben formació en temes relacionats amb la cerca d’ocupació i tallers específics en els àmbits de medi ambient, gènere, aplicacions digitals, seguretat laboral, elaboració de currículum o suport en accés a entrevistes de treball, habilitats socials i laborals.

Els alumnes són acompanyats pels monitors de taller i una treballadora social i en finalitzar participaran de pràctiques no laborals en empreses de la nostra illa.

Totes dues activitats formatives estan cofinançades per Fons Social Europeu, Consell Insular de Menorca, Conselleria de Serveis Socials del Govern Balear, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, Ministeri de Treball i programa Incorpora de La Caixa.

En Càritas la promoció de l’ocupació i la formació és part essencial dels nostres programes.