Les empreses d’inserció d’Illes Balears s’agrupen en l’associació AIBEI per a defensar els seus interessos i afavorir la seva visibilitat i representació

AIBEI està integrada com a soci territorial en la federació estatal FAEDEI
AIBEI estrena pàgina web per a donar a conèixer la seva tasca a la societat

L’Associació Illes Balears Empreses d’Inserció (AIBEI) agrupa cinc empreses d’inserció i d’economia solidària d’Illes Balears, amb la missió de representar-les, defensar els seus interessos i donar-los visibilitat.

Es pretén així afavorir la tasca de les empreses d’inserció en favor de la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social a través de la realització d’activitats econòmiques en el marc de l’economia solidària.

Les empreses d’inserció associades a AIBEI compleixen els següents requisits:

Estar creades a Illes Balears, inscrites en el registre i complir amb les seves obligacions legals
Assumir els principis de l’economia solidària i realitzar una auditoria social
Estar promogudes per entitats no lucratives del Tercer Sector Social i revertir la totalitat dels beneficis en l’activitat
Desenvolupar itineraris d’inserció sociolaboral, amb mesures de formació i acompanyament.

Actualment AIBEI compta amb els socis següents:

Benfet Serveis i Manteniment. Entitat promotora: Projecte Home Balears
Deixalles Inserció i Triatge. Entitat promotora: Fundació Deixalles
Deixalles Serveis Ambientals. Entitat promotora: Fundació Deixalles
Eines x Inserció. Entitat promotora: Càritas Diocesana de Mallorca
Mestral Inserció i Medi Ambient. Entitat promotora: Càritas Diocesana de Menorca

En conjunt, les cinc empreses d’inserció associades van tenir en 2022 un volum d’ingressos de 4.475.589 €, dels quals el 87% van procedir de la facturació per serveis contractats, i van generar conjuntament un retorn econòmic a les administracions d’1.387.881 € gràcies als estalvis en prestacions i als ingressos pels impostos i cotitzacions generats per les persones amb contracte d’inserció.

Així mateix, en total van tenir 201 persones contractades (a jornada completa/any), de les quals 125 ho van estar amb un contracte d’inserció. D’aquestes, 35 persones van finalitzar l’itinerari d’inserció, i 21 van trobar treball en el mercat laboral ordinari.

AIBEI està integrada com a soci territorial en FAEDEI, la Federació d’Associacions Empresarials d’Empreses d’Inserció. FAEDEI, creada en 2007, agrupa 15 associacions autonòmiques d’empreses d’inserció que representen 260 empreses d’inserció amb 9.570 persones treballadores, el 63% amb contractes d’inserció.

FAEDEI treballa en favor de la consolidació del model de les empreses d’inserció a Espanya, com a eina per a la inclusió i inserció en el mercat laboral de les persones en situació o risc d’exclusió social. Antoni Aguiló, president de AIBEI, és el representant de les empreses d’inserció d’Illes Balears en la junta de FAEDEI.

A més de la participació estatal, un objectiu fonamental de AIBEI és donar visibilitat a les empreses d’inserció i defensar el seu paper davant la societat: administracions públiques, agents socials, institucions i organitzacions públiques i privades. És per això que, per a donar a conèixer la seva tasca, AIBEI estrena la pàgina web https://empresesinserciobalears.org/

Aquesta pàgina web conté informació sobre l’associació, els seus socis i els serveis que ofereixen, així com seccions de notícies i documents.